O ratingu

Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF) je bodovým vyjádřením kvality účastníků soutěže Stavba roku, sestavený na základě staveb posuzovaných v soutěži. Každý účastník soutěže získává body. Ty jsou odstupňovaně přidělovány za účast, za postup do 2. kola, za zvláštní ceny, za nominace na titul, za cenu veřejnosti a nejvíce za Titul Stavba roku. RABF je založen jako otevřený systém pro další ročníky i pro jiné hodnotící soutěže. Prezentované výsledky zobrazují postavení stavebních dodavatelů dosažené na základě výsledků soutěže Stavba roku za poslední tři roky a za posledních pět let. Aktualizace a další informace můžete sledovat na webové stránce www.rabf.cz

The Rating by the Architecture and Building Foundation (RABF) is a point-based classification of the quality of Construction of the Year Competition participants, which is drawn up on the basis of their entries to the Competition. Each participant earns a graded numbers of points, which are allocated in a incremental manner for the participation in the event, advancement to the second round, Special Prizes,
Nominations for the Title, Public Prize. The maximum numbers of points go with Construction of the Year Title. RABF is conceived as an open system, which takes into account both future Competition years as well as other relevant competition results. The presented results indicate the rating of building contractors as achieved in the Construction of the Year competition over the past three years and over the past five
years, respectively. Updates and more information can be found on the website www.rabf.cz.